Tag Archives: eregi

Вовед во регуларни изрази Во PHP

Вовед во регуларни изрази Во PHP
Со Бернард Peh

Во Linux и Unix, синтаксата кој најчесто се користи од страна на многу апликации за специфицирање на текстот модели е познат како регуларни изрази или во кратка форма – назив. Назив е многу моќна техника за да се опише обрасци и многу програми ги користат за да се опише (повеќе…)