Tag Archives: хостинг

Како Подкастинг може да го подобри вашиот бизнис

Како Подкастинг може да го подобри вашиот бизнис
Со Шон Paddison

Терминот подкастинг е лебдат околу на радио и во разговори со

пријатели, но се уште не сме сигурни што тоа е за сите и ако тоа е важно за вашиот

бизнис.

Ќе почнам со објаснување во својата наједноставна смисла она што подкаст е.

А подкаст е комбинација на (повеќе…)